Inspiracje fotograficzne

if

Architektoniczna różnorodność

Londyński fotograf Anthony Weller jest fotografem architektury w szerokim i pełnym znaczeniu tego słowa. Całe jego życie to fotografia architektury. Fotografował i fotografuje do Building
Magazine. Jego zdjęcia przedstawiają najróżniejsze formy i ujęcia, pracuje nad różnorodnymi tematami jak fotografia kolumn, balkonów, schodów, od pełnych ujęć całych budowli po abstrakcyjne fotografie nowoczesnej architektury. Na zdjęciach znajdujemy ogrom bryły, piękno detali, podziw dla starożytnej sztuki i zachwyt prostotą nowoczesności. Ujęcia Anthonego są bardzo różnorodne, ukazują architekturę jako model do którego można podejść od wielu stron.

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

fotografia architektury

[ Źródła/via: ]

Anthony Weller