Inspiracje fotograficzne

if

artystyczna bioluminescencja

Trzech artystów, niemiecki fotograf Tarek Mawad, animator Friedrich van Schoor oraz kompozytor Achim Treu – stworzyli projekt Bioluminescencyjnego lasu. całość prac, zdjęcia, film zostały wykonane w naturze, nie ma w przedstawionych efektach żadnej post-produkcji. Świerze i naturalne ujęcia lasu ozdobione koncepcją bioluminescencyjnego światła zmieniającego perspektywę i odbiór oglądającego. Poniżej fotografie i docelowy film wraz z obrazem produkcji:

fotografia przyrody

bioluminescent forest

fotografia przyrody

bioluminescent forest

fotografia przyrody

bioluminescent forest

fotografia przyrody

bioluminescent forest

fotografia przyrody

bioluminescent forest

fotografia przyrody

bioluminescent forest

fotografia przyrody

bioluminescent forest

fotografia przyrody

bioluminescent forest

fotografia przyrody

[ Źródła/via: ]

www.bioluminescent-forest.com