Inspiracje fotograficzne

if

99U

Blog o kreatywności i pracy kreatywnej, reklamujący się hasłami: „It’s not about ideas. It’s about making ideas happen.”, „The best way to predict the future is to create it”, „Genius is 1% inspiration and 99% perspiration”